Офіційні правила та умови акції "Купуй Chery та вирушай на Чемпіонат світу до Бразилії"

Офіційні правила та умови проведення Рекламної акції "Купуй Chery та вирушай на Чемпіонат світу до Бразилії"(надалі - "Правила")

1. Організатор та Замовник Акції, територія та період проведення акції

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю "Сі Ей Автомотів" (надалі - "Організатор"). Місцезнаходження Організатора: 03045, Україна, м. Київ, Столичне шосе 90, тел. 0-800-5000-19 , код ЄДРПОУ 34569623.

1.2. Замовник Акції є - Chery Automobile Co.Ltd

1.3. Рекламна акція (надалі -" Акція") проводиться на всій території України в автосалонах Дилерської мережі ТОВ «Сі Ей Автомотів», (надалі - "Торгові Точки" або "Місця проведення Акції").

1.4. Період проведення Акції з 20 березня 2014 року по 20 квітня 2014 року включно (надалі - "Період проведення акції").

1.5. Організатор за замовленням Замовника визначає переможців Акції.

2. Умови участі в Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути громадяни України, яким виповнилося 18 років, і які виконали умови та правила цієї Акції (надалі по тексту - "Учасники").

Не визнаються Учасниками і не мають права брати в ньому участь працівники Організатора та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

2.2. Обмежено дієздатні та недієздатні особи мають право брати участь в Акції виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України..

2.3. Для участі в Акції необхідно:

- в Період проведення акції придбати в Дилерській мережі ТОВ «Сі Ей Автомотів», хоча б один автомобіль Chery;

2.4.Придбання одного автомобіля Chery , надає право лише один раз прийняти участь у визначенні переможців Акції.

3. Умови визначення переможців Акції та Акційні винагороди

3.1. Призовий Фонд Акції - 6-ть (шість) квитків на матч Чемпіонату світу з футболу Англія-Уругвай, що відбудеться 19 червня 2014 року.

Акційна винагорода - Кожен з трьох переможців Акції отримує від Замовника 2-а (два) квитки на матч Чемпіонату світу з футболу Англія-Уругвай, що відбудеться 19 червня 2014 року.;

3.2. Визначення трьох переможців Акції відбудеться 22 квітня 2014 року серед Учасників Акції шляхом випадкового вибору серед Учасників Акції.

3.3. Організатор Акції залишає за собою право визначення переможців Акції. Рішення Організатора оскарженню не підлягає;

3.4. Акційні винагороди можуть бути отримані Учасниками тільки на умовах цих Правил.

3.5. Переможців Акції буду повідомлено про перемогу за допомогою телефонного зв’язку (на контактний номер вказаний при придбаті автомобіля Chery в Дилерській мережі ТОВ «Сі Ей Автомотів»). Також про переможців Акції можна буде дізнатись на сайті http://www.chery.net.ua

3.6. Згідно Правил Учасник Акції несе відповідальність за своєчасне інформування Організзатора про зміну номеру телефону та інших даних.

4. Порядок, умови та строки отримання Акційних винагород

4.1. Передача Акційних винагород Учасникам здійснюється в порядку та на умовах цих Правил представниками Замовника,

4.2. Акційна винагорода, від отримання якої Учасник відмовився, Організатор та Замовник використовує на власний розсуд.

4.3. Усі витрати, пов’язанні з отриманням Акційної винагороди, окрім ПДФО, який сплачується Організатором Акції відповідно до чинного законодавства України, Переможець Акції повинен здійснювати самостійно та за власний кошт.

4.4. Переможець Акції погоджується протягом 3-х (трьох) днів надати Організатору акції по зазначеній Організатором адресі на себе та на особу якій Переможець акції надає другий квиток з Акційнщї винагороди наступні копії документів: паспорт (всі заповнені сторінки), закордонний паспорт (всі заповнені сторінки)ідентифікаційний код. Та інші документи (або копії документів), які будуть необхідні для оформлення Акційної винагороди.

4.5.. Заміна Акційної винагороди грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Акційна винагорода обміну та поверненню не підлягає. Передача права на отримання Акційної винагороди іншій особі допускається за письмовою заявою переможця Акції, про що Організатору Акції має бути протягом 7-ми (семи) днів надана відповідна письмова заява.

5. Обмеження

5.1. Відповідальність Організатора обмежується виключно вартістю Акційної винагороди та визначенням переможців Заходу.

5.2. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожар, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.3. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Акційних винагород переможцями акції після їх одержання, та за неможливість Учасника отримати та/або скористуватися отриманою Акційною винагородою з будь-яких причин.

5.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками та/або Переможцями акції та їх прав на отримання Акційної винагороди.

5.5. Організатор має право відмовити у видачі Акційної винагороди Учаснику, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав всіх умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

6. Порядок і спосіб інформування про умови проведення Акції

6.1. Інформування щодо офіційних Правил проведення Акції здійснюється за допомогою анонсування та розміщення їх на Інтернет-сайті http://www.chery.net.ua; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.

Додаткова інформація щодо Правил та умов проведенняАкції надається також консультантами в Торгових точках.

6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про офіційні Правила та умови проведенняАкції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7. Надання інформації

7.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої ним інформації Організатору та Замовнику Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання Акційної винагороди, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

7.2. Переможці Акції, які будуть визначені шляхом випадкового вибору, повинні надати по зазначеній Організатором адресі наступні копії документів: паспорт (всі заповнені сторінки), закордонний паспорт (всі заповнені сторінки)ідентифікаційний код.

8. Інші положення

8.1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.2. Результати визначення Переможців Акції , є остаточними і не підлягають перегляду.

8.3. Участь, а також інші дії Учасника, пов'язані з Правилами проведення Акції, є підтвердженням того, що Учасник безумовно та повністю погоджується з цими Правилами. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасником від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання Акційної винагороди.