Офіційні правила та умови проведення Рекламного заходу "З Chery Tiggo New – удвох до Іспанії!"(надалі - "Правила")

1. Організатор, територія та строки (тривалість) його дії

1.1. Організатором є Товариство з обмеженою відповідальністю "Сі Ей Автомотів" (надалі - "Організатор"). Місцезнаходження Організатора: 03045, Україна, м. Київ, вул. Новопирогівська, 58, тел. 0-800-5000-19 , код ЄДРПОУ 34569623.

1.2. Рекламний захід (надалі -"Захід") проводиться на всій території України в автосалонах в містах: Алчевск, Антрацит, Бердянськ, Вінниця, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Керч, Київ, Кіровоград, Красноармійськ, Краматорськ, Кременчук, Кузнєцовськ, Луцьк, Луганськ, Львів, Мариупіль, Макіївка, Мелітополь, Миколаїв, Одеса, Олександрія, Павлоград, Полтава, Прилуки, Рівне, Ровеньки, Стаханов, Свердловськ, Сєвєродонецьк, Старобільськ, Сімферополь, Севастополь, Суми,Тернопіль, Ужгород, Умань, Феодосія, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Шепетівка, Ялта, позначених відповідними рекламними матеріалами (надалі - "Торгові Точки" або "Місця проведення Заходу").

1.3. Строк проведення Рекламного заходу з 01 серпня 2012 року по 30 листопада 2012 року включно (надалі - "Строк проведення заходу").

2. Участь

2.1. В Рекламному заході мають право брати участь громадяни України, яким виповнилося 18 років, що виконали умови та правила цього Заходу, які викладені нижче (надалі по тексту - "Учасники"). Не визнаються Учасниками і не мають права брати в ньому участь працівники Організатора та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Заходу та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

2.2. Продукція, яка приймає участь в Рекламному заході – автомобілі Chery Tiggo New, що розповсюджуються Організатором в рамках його господарської діяльності.

2.3. Для участі необхідно: - в період проведення Заходу придбати хоча б один автомобіль Chery Tiggo New в Місцях проведення Заходу;

2.4.Придбання одного автомобіля відповідно до умов, визначених вище, дає право лише один раз прийняти участь у Заході.

3. Умови розіграшу та Подарунки

3.1. Фонд Подарунків складає: 3 путівки на тиждень для двох у країну Іспанію. Детальна інформація про путівки буде надана після закінчення Заходу;

3.2. Розіграш подарунків проводитиметься між першими двохстами Учасниками в період проведення Заходу;

3.3. Власники подарунків будуть визначатися шляхом випадкового вибору серед перших двохсот Учасників;

3.4. Під отриманням Подарунку мається на увазі можливість придбання однієї з трьох путівок, зазначених в п. 3.1, за 1 гривню 20 копійок з ПДВ, які сплачуються Організатору;

3.5. Заміна Подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом (в т.ч. іншим Подарунком) не допускається. Подарунок обміну та поверненню не підлягає. Передача права на отримання Подарунку іншій особі не допускається.

3.6. Організатор залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків.

3.7. Подарунки можуть бути отримані Учасниками тільки на умовах цих Правил.

4. Порядок, умови та строки видачі Подарунків

4.1. Передача Подарунків Учасникам здійснюється в порядку та на умовах цих Правил безпосередньо представниками Організатора, які знаходяться у Торговій точці, де була придбана продукція, після проведення розіграшу, як зазначено вище.

4.2. Подарунки, від отримання яких Учасник відмовився, Організатор використовує на власний розсуд.

5. Обмеження

5.1. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, вказаних у цих Правилах.

5.2. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожар, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

5.3. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданих Подарунків Учасниками після їх одержання, та за неможливість Учасника скористуватись наданим Подарунком з будь-яких причин. Відповідальність за якість наданих Подарунків несе їх виробник.

5.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками і прав на придбання Подарунку за акційною ціною. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

5.5. Організатор має право відмовити у видачі Подарунку Учаснику, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав інших умов цих Правил, зазначених у п.2.1, 7.1. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

6. Порядок і спосіб інформування про умови проведення Рекламного заходу

6.1. Інформування щодо офіційних Правил та умов проведення Заходу здійснюється за допомогою анонсування та розміщення їх на Інтернет-сайті http://www.chery.net.ua; розміщення скороченої інформації щодо Заходу на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Заходу.Додаткова інформація щодо Правил та умов проведення Заходу надається також консультантами в Торгових точках.

6.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Рекламного заходу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про офіційні Правила та умови проведення Заходу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

7. Надання інформації

7.1. Беручи участь в Заході, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої ним інформації Організатору Заходу з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання подарунка, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

7.2. Учасники, які будуть визначені шляхом випадкового вибору, повинні надати по зазначеній Організатором адресі наступні копії документів: паспорт (всі заповнені сторінки), ідентифікаційний код.

8. Інші положення

8.1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Умов, і/або питань, не урегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.2. Результати розіграшу, які будуть визначені, є остаточними і не підлягають перегляду.

8.3. Участь, а також інші дії Учасника, пов'язані з умовами проведення Заходу, є підтвердженням того, що Учасник безумовно та повністю погоджується з даними Правилами. Порушення Учасником цих Правил або відмовлення Учасником від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на одержання Подарунку.